Огласи

    


Фото
Фото
Фото

Građevinski inženjer traži posao projektovanja ili izvođenja građevinskih objekata. Imam radno iskustvo od 11 godina i 9 meseci u preduzeću za projektovanje, inženjering, konsalting i trgovinu I.D.S. KARIJATIDA na administrativnim poslovima pripremanja ponuda i veliko iskustvo u radu sa računarom...

Грађевински инжењер тражи посао пројектовања или извођења грађевинских објеката. Имам радно искуство од 11 година и 9 месеци у предузећу за пројектовање, инжењеринг, консалтинг и трговину И.Д.С. КАРИЈАТИДА на административним пословима припремања понуда и велико искуство у раду са рачунаром...

Укупно огласа на страни: 15
1 2