Услуге  -  Понуда  -   Оглас број 35264

Ulozite depozit najmanje 500 e a najviše 5000 e kao osnovicu.
Dobijate mesečnu nadoknadu do 20%.
Depozit dajete najmanje na 6 meseci a najviše na godinu dana
i o tome će se sačiniti ugovor overen kod suda radi pravne
zastite i sigurnosti.
Treba iskoristiti priliku jer su mesečne naknade vrlo atraktivne i
povoljne za studente,učenike i ostale sa niskim primanjima.
Pruža vam se šansa da pobedite krizu.Iskoristite je!
Za blize informacije kontakt emai: dmdemily5@gmail.com


Објављено: 16.07.2012. 14:14

Контакт


0642277740

Београд
Србија


Фото